Superčeši

Karel IV. je stále považován za největšího Čecha

Karel IV. byl výjimečný panovník a asi navždy ho tak budou Češi vnímat. Byl pokrokový, vzdělaný, byl moudrý. Díky jeho konání a vládě ví celá Evropa i svět, že Češi jsou malý národ, avšak je nedílnou součástí celosvětového dění.

Za časů vlády Karla IV., jedenáctého českého krále, římskoněmeckého krále a císaře římského, české země vzkvétaly. Byl jedním z nejmocnějších a nejvýznamnějších panovníků Evropy. V roce 1348 Karel IV. založil Nové Město pražské a také vysoké učení, tedy pražskou univerzitu (dnes Karlova univerzita). V roce své císařské korunovace zformuloval novou říšskou ústavu, která je známa jako Zlatá bula Karla IV. (1356). Tento zákoník výrazným způsobem zvýhodňoval České království i českého krále a definoval nezávislost na Svaté říši římské. Bula formálně platila až do roku 1806, kdy Svatá říše římská zanikla. V roce 1357 Karel IV. zahájil stavbu nového kamenného mostu přes řeku Vltavu v Praze a byla také dokončena stavba hradu Karlštejn, který byl koncipován nejen jako sídlo krále a císaře, ale také jako nedobytná pokladnice říšských i českých korunovačních klenotů, svatých ostatků a dalších pokladů.

Jeho vláda byla obdobím prosperity a vzestupu Českého království. Na konci jeho vlády se však začala rozvíjet velká celoevropská krize, jejíž problémy zůstaly na bedrech jeho nástupců, nevlastních bratrů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Trvale sváděli boj o moc mezi sebou. Vše nakonec vedlo k husitskému povstání na území Českého království.

V roce 2005 vyhlásila Česká televize anketu Největší Čech (byla licencována televizí BBC), v níž se v sérii televizních pořadů volila největší osobnost naší historie i současnosti bez jakéhokoli časového omezení. Podmínkou bylo, že se musel narodit nebo žít či působit na území Čech, Moravy a Slezska a zasloužil se významně o společenství žijící na tomto území. Anketu s 68 713 hlasy vyhrál Karel IV., při jeho pohřební řeči v roce 1378 byl poprvé označen jako Otec vlasti a toto označení ctíme dodnes. Jen pro zajímavost si dovolujeme uvést, že na 2. místě skončil Tomáš Garrigue Masaryk s 55 040 hlasy a 3. byl Václav Havel 52 233 hlasů. Za zmínku rozhodně stojí, že na 5. místě skončil Jan Žižka s 13 815 hlasy.

You don't have permission to register