Superčeši

Prof. Petříček

VÝROČÍ: Narodil se Miroslav Petříček

21. 2. 1951 – Narodil se významný český filozof a vysokoškolský profesor Miroslav Petříček. Pražský rodák nesměl po maturitě na Akademickém gymnáziu z kádrových důvodů studovat na vysoké škole, až do roku 1990 byl zaměstnán v hydrometeorologickém ústavu. Byl žákem v bytovém semináři Jana Patočky, jednoho z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století. Zabývá se zejména filozofií umění a přesahem filozofie do filmu či literatury. Letos slaví 67. narozeniny. Panu profesorovi přejeme vše nejlepší!
Zajímavost: Myšlenky pana profesora Petříčka i dalších akademických osobností můžete okusit mimo literaturu či přednášky například i v několika zajímavých krátkých a velice informativních videích, která vznikla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci projektu Mluvící hlavy FF UK. V něm pedagogové promlouvají o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech souvisejícími se základy společenských věd. Hodit se mohou třeba maturantům, ale jsou velmi zajímavé i pro širokou veřejnost. Doporučujeme!
Videa pana profesora Petříčka naleznete zde.
You don't have permission to register