Superčeši

VÝROČÍ: Zemřel Jindřich Kučera, korpusový lingvista

20. 2. 2010 – Zemřel Jindřich Kučera, ve světě známý jako Henry Kučera — český lingvista, průkopník korpusové lingvistiky a počítačového zpracování přirozeného jazyka. Studoval lingvistiku a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, události v roce 1948 ho však donutily opustit vlast. Přesídlil nejprve do okupovaného Německa a poté do USA. Získal doktorát na Harvardově univerzitě. Vyučoval na Floridské univerzitě, později pak na Brown University v Providence ve státě Rhode Island, kde roku 1965 získal titul profesor. Jeho nejzásadnějším dílem byla spolupráce na Brown corpusu — korpusu standardní americké angličtiny. Jde o důkladně poskládaný výběr soudobých anglických textů o různých tématech více než z tisícovky zdrojů. Korpus byl později velmi nápomocný zejména na poli počítačové lingvistiky a stal se jedním z nejvíce užívaných zdrojů pro tuto disciplínu na světě. Také díky pokrokům v této vědě a mimo jiné i důkladné práci pana profesora Kučery můžeme dnes takřka bez přemýšlení každodenně používat vymoženosti jako je prediktivní psaní (T9 a podobné slovníky v telefonech) či automatickou kontrolu pravopisu.
Zajímavost: Jindřich Kučera je autorem jednoho z prvních programů na kontrolu pravopisu. Napsal jej v roce 1981 v jazyce PL/I. Jeho další úsilí pak vedlo k tvorbě programu International Correct Spell, který byl již přímo využitý v textových editorech jako WordStar či později modernější Microsoft Word.
You don't have permission to register