Superčeši

Time management aneb ovládněte svůj čas

Time management je efektivní řízení svého času. Někdy se zdá, že někteří lidé mají víc času než ti ostatní. Je to tím, že svůj čas umí lépe organizovat.

Time management a jeho výhody

Naučit se ovládat svůj čas je nesporně výhoda. Protože když zvládnete dobře rozvrhnout svůj den a využívat skrytých časových rezerv, získáte víc času na rozvoj dalších dovedností.

Stanovte si cíle

Cíle jsou důležité, protože když je nemáte, nemůžete dělat žádné plány svého postupu. Nevíte, čeho chcete dosáhnout, a tudíž ani nevnímáte úspěch. Bez cílů také rychle ztrácíte motivaci, protože vám vaše snažení může připadat nesmyslné a bezcílné.

V rámci time managementu si stanovte reálné a měřitelné cíle, aby byl výsledek viditelný a pozitivní. Napsaný cíl je splnitelnější než ten, který máte jen v hlavě. Proto si je napište do kalendáře nebo jen na papír.

timemanagement

Stanovte si priority

Každý úkol, který vykonáváte, má jinou prioritu ve vztahu k vámi vytyčenému cíli. Priority se dělí na důležité, nedůležité, naléhavé a nenálehavé.

Priorita 1 – věci důležité a naléhavé

Jsou to věci, které je potřeba vyřídit co nejdříve. Ideálně v daný den.

Priorita 2 – věci důležité a nenaléhavé

Věci, které nemusí být vykonány dnes, ale jsou důležité pro dosažení cíle. Tyto úkoly bývají často odsouvány a časem se přesunou do skupiny 1.

Priorita 3 – věci nedůležité a naléhavé

Tyto věci jsou sice nutné, ale pro dosažení cílů nejsou důležité. Ideální řešení je přesunout je na někoho jiného nebo odmítnout. Jejich plnění může být ztrátou času.

Priorita 4 – věci nedůležité a nenaléhavé

Těmto věcem nemá smysl se věnovat, i přesto, že mohou být zábavnější než ty ostatní.

Time management a krátkodobé a dlouhodobé plány

V rámci plánování času je vhodné dělat si roční, měsíční, týdenní a denní plány. U denních plánů se řiďte pravidlem 60 ku 40. 60% času si naplánujte přesně a 40% ponechte naléhavým událostem, které vás mohou vyrušit.

Pro efektivnější plnění úkolů je dobré znát svůj biorytmus. V nejvýkonnější fázi zvládnete udělat obtížné úkoly rychleji, než ve fázích útlumových.

Zloději času

V rámci time managementu je nutné rozpoznat tzv. zloděje času a pokusit se je co nejvíce eliminovat. Mezi nejčastější patří neschopnost říct ne, odkládání atd.

Schopnost time managementu vám přinese méně stresu a více času na jiné věci než je práce.

You don't have permission to register